Mijn wagen

Geen producten in je winkelwagen.

Wie zijn we ?

Similes Brussel VZW, opgericht in 1968, op initiatief van de families en verwanten van mensen die lijden aan of lijden aan een psychische stoornis, is de pionier van de VZW SIMILES in België.

Wat zijn onze missies?

Similes wordt ondersteund door COCOF, COCOM en Actiris om verschillende missies uit te voeren.

welkom, luister families en naasten van mensen met een psychische stoornis rondom ondersteunende activiteiten in het veld

Bestudeer de problemen van gezinnen, hun behoeften en implementeer middelen om de publieke opinie en de betrokken autoriteiten te informeren de werkelijke situatie die gezinnen en dierbaren ervaren door middel van ontmoetings-, discussie- en voorlichtingsactiviteiten, met name om discriminatie, stigmatisering en uitsluiting te bestrijden 

Het formulier zorgverleners en professionals over de psychische problemen die gezinnen tegenkomen en hoe hiermee om te gaan

Bewustwording van zorgverleners, maatschappelijke autoriteiten en de politieke wereld de belangrijke (bijna cotherapeutische) rol die mantelzorgers vaak spelen bij de behandeling van naasten die lijden aan of lijden aan psychische stoornissen.

Werk om zorgverleners acteurs te maken netwerk met partners in de ziekenhuis-, extra-ziekenhuis-, ambulante en psychosociale sector en diverse overlegorganen.

Oorsprong en evolutie

van Similes Brussel

1968

Oprichting van de vzw onder de naam "Vereniging ter hulp aan nerveuze en geesteszieken"

In de jaren zestig, aan het begin van de psychiatrie, werd geestesziekte gezien als een organische ziekte "van de hersenen". De zieken worden verzorgd in gesloten universums, gestichten en psychiatrische ziekenhuizen (Goffman, 1968). De verleende zorg is in wezen technische en medische handelingen, als volgt georganiseerd: symptomen/diagnose/medicatie en/of elektroshock.

Het is uit dezelfde periode (1960) dat  de fundamenten van het huidige Belgische beleid ten gunste van mensen met een handicap. Ze speelden in op een wens: mensen met een handicap meer kansen geven om te integreren in de samenleving. Het is in deze context dat Similes is opgericht om patiënten en voormalige zenuw- en psychiatrische patiënten te helpen, om de publieke opinie te trainen en te informeren, om de belangen van patiënten en hun families te verdedigen. Vandaar de keuze voor de naam Similes, wat in het Latijn "gelijkaardig" betekent. Afgezien van onze verschillen, zijn we allemaal vergelijkbaar, we zijn allemaal bezorgd over geestelijke gezondheid.

1968
1968

Telefoongesprekken instellen

Van oudsher was het luisteren naar de telefoon de eerste activiteit van de vereniging, in 1968. Al heel vroeg verscheen de telefoon als een middel om het lijden of de bezorgdheid te uiten van mensen die met psychische problemen om hen heen werden geconfronteerd.

1968
1990

Discussiegroepen opzetten

Na de oprichting van een hotline waren discussiegroepen begin jaren negentig de tweede vlaggenschipactiviteit van de vereniging. Dat was destijds een zeer belangrijke specifieke innovatie bij Similes".

1990
2015

In 2015, dankzij de verschillende ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, sinds de oprichting van de vereniging, volgens wat we hier kunnen lezen: " Ontwikkelingen die de Belgische geestelijke gezondheidszorg de afgelopen 40 jaar hebben gekenmerkt laten zien dat er al een aantal belangrijke stappen zijn gezet in de richting van meer wijkgerichte zorg. Internationaal is er een tendens om zorgzoekers geestelijke gezondheidszorg te bieden in plaats van ze uit huis te halen, toezicht houden en behandelen in een residentiële omgevingSimiles wil zowel mensen in psychische kwetsbaarheid, hun families en dierbaren helpen door het sociale doel experimenteel aan te passen om hulp te bieden aan families en familieleden van patiënten. Dat lees je op hun flyers van 2015.

2015
2016

In 2016 veranderden de prioriteiten, de context was die van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg met de nadruk op deïnstitutionalisering "die erin bestaat de residentiële behandeling binnen zorginstellingen te beperken, terwijl de implementatie van zorgformules intensieve en gespecialiseerde ambulante diensten als alternatief voor ziekenhuisopname wordt bevorderd en gericht is op de gebruiker binnen houden geestelijke gezondheid in de stad ". Similes herziet zijn statuten, wijzigt zijn sociale doel en zijn publiek om zijn hulp te beperken tot families en geliefden van mensen die lijden aan psychische stoornissen.

Toen het werd opgericht, bood Similes veelzijdige hulp aan patiënten en voormalige nerveuze en psychiatrische patiënten, trainde en geïnformeerde publieke opinie, en verdedigde het de belangen van patiënten en hun families. De naam van de vzw verandert namelijk van hulp voor nerveuze en geesteszieken naar hulp aan mensen met psychische stoornissen, hun families en naasten, om vanaf 2016 hulp te worden voor families en naasten van mensen met een verstandelijke beperking aandoeningen.

2016

Onze waarden

Solidariteit, wederzijdse hulp, wederzijdse hulp, teamgeest, respect zijn de ruggengraat van de waarden die Similes Brussels in staat stellen om de families en geliefden van mensen met of lijdend aan stoornissen te helpen en te ondersteunen. van isolatie, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

wederzijdse hulp

Als mantelzorger heeft elk lid van Similes de eerste tools om naar de ander te luisteren door aardig voor hen te zijn in een relatie van gelijkheid en broederschap.
Geconfronteerd met het isolement dat wordt veroorzaakt door het lijden van gezinnen en mensen in psychische kwetsbaarheid, pleit Similes voor solidariteit en steun tussen mantelzorgers.

Het respect

Het Similes-team is ervan overtuigd dat het respecteren van de woorden van families en mensen met psychische stoornissen en families belangrijk is voor hun zelfrespect.
Voor Similes is het door samen te werken en in volledige onafhankelijkheid (religieuze denominaties, politieke partijen, vakbonden, enz.) dat de destigmatisering van mensen met psychische stoornissen mogelijk zal zijn.

Samenwerking tussen alle actoren

Similes verdedigt de erkenning van de rol van de familie entourage in de begeleiding van een persoon met psychische stoornissen.
Het is van mening dat het partnerschap tussen familiekring, patiënten, zorgverleners, sociale en medisch-sociale actoren, met betrekking tot hun respectieve rollen, essentieel is om de levenspaden van mensen te ondersteunen.

Co-constructie

Similes staat open en staat klaar om te ondersteunen en bij te dragen aan alles wat wordt gedaan in het kader van onderzoek en informatie om psychische stoornissen te kennen en bekend te maken, met name om preventie, beheer en ondersteuningsmethoden voor mensen met deze stoornissen te bevorderen.
Ze bevestigt dat de complementariteit van de kennis van leeftijdsgenoten, families en professionals noodzakelijk is voor de kwaliteit van leven en de zorg voor mensen in psychische kwetsbaarheid. 

diagnoses

Similes Brussels strijdt al enkele jaren voor de erkenning van de plaats van gezinnen in het kader van de hervorming 107, begeleiding van familieleden, in samenwerking met Similes Wallonia in zijn politieke werkgroep, AXE4.

Onze partners

Maak een afspraak

Voor het maken van een afspraak of consultatie kunt u het formulier invullen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook bellen of mailen, wij beantwoorden graag al uw vragen.